28 сесія сьомого скликання від 24 грудня 2017 року Протокол

П Р О Т О К О Л

28-ої сесії Княжицької сільської ради

Сьоме скликання

від 24 грудня  2017 року

Відкрив і вів сесію Кузьменко С.В. – сільський голова

Всього обрано депутатів – 12

Присутні на сесії             –  10

Відсутні                           –    2

Порядок денний:

1.Про затвердження стратегії розвитку «СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КНЯЖИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ на термін 2018-2020 роки» та плану її реалізації.

Доповідає: Кузьменко С.В. – сільський голова

2.Про затвердження «ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИ-ТКУ Княжицької сільської ради на 2018 рік».

Доповідає: Кузьменко С.В. – сільський голова

3. Про затвердження «Програми розвитку та фінансової підтримки комуналь-ного підприємства «КНЯЖИЦЬКЕ» Княжицької сільської ради Ямпільського району Сумської області на 2018 рік»

Доповідає: Кузьменко С.В. – сільський голова

4.Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Княжицької сільської ради сьомого скликання від 23.12.2016 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

Доповідає: Хоменко В.П. – головний бухгалтер сільської ради

5.Про сільський бюджет сільської ради на 2018 рік   

Доповідає: Хоменко В.П. – головний бухгалтер сільської ради

6.Про структуру, чисельність апарату управління сільської ради та працівників культури

Доповідає: Кузьменко С.В. – сільський голова

7.Про умови оплати праці сільського голови, або особи, яка виконує його повноваження.

Доповідає: Антюшко О.О. – секретар сільської ради

8.Про план роботи сільської ради на 2016 рік

Доповідає: Кузьменко С.В. – сільський голова

9.Про розгляд заяви Юдченка В.А. щодо надання матеріальної допомоги длявирішення соціально-побутових питань.

Доповідає: Кузьменко С.В. – сільський голова

10.Про розгляд заяви Тєрєнтьєвої Л.М. щодо надання матеріальної допомоги на поховання її чоловіка.

Доповідає: Кузьменко С.В. – сільський голова

Одноголосно затверджується регламент роботи сесії:

 

1.Про затвердження стратегії розвитку «СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КНЯЖИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ на термін 2018-2020 роки» та плану її реалізації.

 

до 30 хвилин

2.Про затвердження «ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИ-ТКУ Княжицької сільської ради на 2018 рік»

до 20 хвилин

3.Прозатвердження «Програми розвитку та фінансової підтримки комуналь-ного підприємства «КНЯЖИЦЬКЕ» Княжицької сільської ради Ямпільського району Сумської області на 2018 рік»

до 20 хвилин

4.Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Княжицької сільської ради сьомого скликання від 23.12.2016 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

до 20 хвилин

5.Про сільський бюджет сільської ради на 2018 рік   

до 40 хвилин

6. Про структуру, чисельність апарату управління сільської ради та працівників культури.

до 15 хвилин

7.Про умови оплати праці сільського голови, або особи,  яка  виконує його повноваження.

до 20 хвилин

8.Про план роботи сільської ради на 2017 рік.

до 20 хвилин

9. Про розгляд заяви Юдченка В.А. щодо надання матеріальної допомоги длявирішення соціально-побутових питань.

до 10 хвилин

10.Про розгляд заяви Тєрєнтьєвої Л.М. щодо надання матеріальної допомоги на поховання її чоловіка.

до 10 хвилин

 

1.СЛУХАЛИ: Про затвердження стратегії розвитку «СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КНЯЖИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ на термін 2018-2020 роки» та плану її реалізації.

ВИРІШИЛИ: рішення про затвердження стратегії розвитку «СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КНЯЖИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЯМПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ на термін 2018-2020 роки» та плану її реалізації прийняти (додається).

2.СЛУХАЛИ:Про затвердження «ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНО-ГО РОЗВИТКУ Княжицької сільської ради на 2018 рік»

ВИСТУПИЛИ: Бугай Г.П. – депутат по виборчому округу №6, яка запропо-нувала ПРОГРАМУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Княжицької сільської ради на 2018 рік затвердити.

ВИРІШИЛИ: рішення про затвердження «ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Княжицької сільської ради на 2018 рік»  прийняти (додається).

3.СЛУХАЛИ:Про затвердження «Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «КНЯЖИЦЬКЕ» Княжицької сільської ради Ямпільського району Сумської області на 2018 рік»

ВИСТУПИЛИ:Антюшко І.І. – депутат по виборчому округу №4, яка внесла пропозицію затвердити Програму розвитку та фінансової підтримки комуналь-ного підприємства «КНЯЖИЦЬКЕ» Княжицької сільської ради Ямпільського району Сумської області на 2018 рік.

ВИРІШИЛИ: рішення про затвердження «Програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства «КНЯЖИЦЬКЕ» Княжицької сільської ради Ямпільського району Сумської області на 2018 рік» прийняти (додається).

4.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Княжицької сільської ради сьомого скликання від 23.12.2016 «Про сільський бюджет на 2017 рік»

ВИРІШИЛИ: рішення про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Княжицької сільської ради сьомого скликання від 23.12.2016 «Про сільський бюджет на 2017 рік» прийняти (додається).

5.СЛУХАЛИ: Про сільський бюджет сільської ради на 2018 рік

СЛУХАЛИ:Шкондик К.М. – депутат по виборчому округу №1, яка запропонувала сільський бюджет на 2018 рік затвердити.   

ВИРІШИЛИ: рішення про сільський бюджет сільської ради на 2018 рік прийняти (додається).

6.СЛУХАЛИ:Про структуру, чисельність апарату управління сільської ради та працівників культури.

ВИРІШИЛИ: рішення про структуру, чисельність апарату управління сільської ради та працівників культури прийняти (додається).

7.СЛУХАЛИ: Про умови оплати праці сільського голови, або особи,  яка  виконує його повноваження.

ВИСТУПИЛИ: Кушнєрова С.В. – депутат по виборчому округу №5, яка запро-понувала виплачувати сільському голові щомісячно премію в розмірі не більше 150 % від посадового окладу.

ВИРІШИЛИ: рішення про умови оплати праці сільського голови, або особи,  яка  виконує його повноваження прийняти (додається).

8.СЛУХАЛИ: Про план роботи сільської ради на 2017 рік.

ВИРІШИЛИ: рішення про план роботи сільської ради на 2017 рік прийняти (додається).

9.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви Юдченка В.А. щодо надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

ВИСТУПИЛИ:Кушнєрова С.В. – депутат по виборчому округу №5, яка запропонувала надати Юдченку В.А. допомогу в сумі 1000 грн.

ВИРІШИЛИ: рішення про розгляд заяви Юдченка В.А. щодо надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань прийняти (додається).

10.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви Тєрєнтьєвої Л.М. щодо надання матеріальної допомоги на поховання її чоловіка.

ВИСТУПИЛИ: Антюшко І.І. – депутат по виборчому округу №4, яка запро-понувала не надавати Тєрєнтєвій Л.М. матеріальну допомогу на поховання її чоловіка.

ВИРІШИЛИ: рішення про розгляд заяви Тєрєнтьєвої Л.М. щодо надання матеріальної допомоги на поховання її чоловіка не прийнято.

Логін: *

Пароль: *